Välkommen till fantastiska

ABODA KLINT

Welcome to the beautiful Aboda Klint in Sweden

Aboda Klints Naturreservat

"I Aboda Klint kan du beundra en av Smålands vackraste utsikter"

Om Aboda Klint

Allgunnen Sinnerbo Byutveckling arrenderar och sköter området. 

Området kring Aboda Klint är ett naturreservat och reservatet uppvisar omväxlande naturtyper från odlingslandskap med inslag av lövskogsdungar och lövskogsridåer till nästan vildmarksbetonad skogsterräng. Från den så kallade Aboda Klint, en cirka 40 meter hög förkastningsbrant, har man en hänförande utsikt över såväl skogs- och odlingsmarker som den lilla sjön Kleven. Vid Klevens sydöstra strand finns vidare en liten trevlig badplats.

badplatsen-aboda-klint
Foto över badplatsen vid Kleven.

Kring bergknallen i söder finns ett bestånd krattskog bestående av bergek, vilket är relativt ovanligt i östra delen av landet. Uppe på kullen växer en gles hällmarkstallskog. I sydöstra delen av området ligger små åkrar och betesmarker i anslutning till gården. Odlingslandskapet är vackert präglat av höjdskillnader, lövrikedom och gamla brukningsmetoder. Reservatet når i sydväst fram till sjöarna Kvillen och Kleven samt Badebodaån. Badebodaån bildar mellan Kleven och Bjärssjön en sammanhängande kilometerlång forssträcka med en fallhöjd på nästan 17 meter. Fiskebestånden består av gädda, abborre, mört, ål och laxöring i ån. Fiskekort krävs.

 

Skidbackar

pist

Skidbackarna är 500 respektive 400 meter långa med en fallhöjd på 56 och 35 meter. Två skidliftar finns på klintens västra och norra sida. Läs mer om vintersäsongen eller Hyr skidanläggning

 

Motionsspår

Motionsspår med 2,5 och 5 km längd finns, varav 2,5 km-spåret ligger helt inom reservatet medan 5 km spåret går i en slinga runt Kleven. Utmed båda spåren finns rastplatser med bänkar och grillplatser. Badplats med brygga och grillplats är belägen vid Klevens östra strand intill klintens fot. Här finns även vindskydd för vandringsledens övernattare. 

 

Högsbyleden

Högsbyleden sträcker sig från Hornsö i söder till Bockara i norr. Utmed leden finns mängder av sevärdheter. Du passerar bl a Barnebo, med gammal hagmark och riklig örtflora. Vid Böta kvarn finns ett av de nordligaste spontana bokbestånden på ostkusten. I Aboda Klint kan du beundra en av Smålands vackraste utsikter. Fallen vid Aboda kvarn är en upplevelse under vårfloden.  Det räcker med att besöka detta vackra ställa och ta en bit mat på Aboda Klint Café & Restaurang.

REGLER NATURRESERVAT

Regler vid Aboda Klints Naturreservat

Aboda Klint är ett naturreservat och vi vill långsiktigt värna om vår natur. Detta gör vi tillsammans:

Skada inte mark och vegetation
Plocka inte blommor i reservatet
Håll hunden kopplad
Respektera djurlivet, gå t ex inte nära fågelbon

Varmt välkommen till Aboda Klint!

Kontakt/Contact

Frågor/Questions

Aboda Café & Restaurang:
Monica Blomdin 0491-230 08

Hyra skidbacken:
Linda Thunberg 070-528 17 98

Stuguthyrning:
Monica Blomdin 0491-230 08

Kanotuthyrning:
Monica Blomdin 0491-230 08

Ordförande:
Richard Rundberg 073-097 97 09

Karta, 360-bild Google:
http://goo.gl/maps/C1AiF